Topljena mast i čvarci

Za masti životinjskog porekla je važno da su značajan nosilac A i D vitamina, pa se naročito preporučuju u ishrani mlađe dece i mladih osoba. Svinjska mast se relativno lako vari i iskorišćava zbog niske tačke topljenja od 36,5 ºC