Skladištenje i sušenje žitarica

Skladišni kapacitet silosa je 38.000 tona i raspolaže sa najsavremenijom opremom za čišćenje i sušenje žitarica.

Roba se prilikom prijema čisti, po potrebi suši i zahvaljujući sopstvenoj laboratoriji ista se skladišti sortirana po kvalitativnim grupama.