Društvena odgovornost

Strategija naše firme je u svom fundamentu zasnovana na razvoju zajedničkih vrednosti jer svoje interese ne možemo odvojiti od interesa zajednice.

Principijelna primena poslovnih načela i težnja ka stvaranju dugoročnih vrednosti kroz sve oblasti našeg poslovanja, vode ka maksimiziranju poslovnih rezultata Zadruge i naših kooperanata, ka otvaranju novih radnih mesta i povećanju ekonomske dobrobiti lokalne zajednice u ovom nerazvijenom i ruralnom području.

Takodje, na bazi naše dugoročne strategije, a u saradnji sa lokalnom zajednicom, školama i univerzitetima, svakodnevno ulažemo sredstva u stvaranje novih kadrovskih potencijala za brojne obrazovne profile koji su nam potrebni u daljem razvoju firme.

Cilj nam je da, poslujući na društveno odgovoran način i stvarajući dugoročnu konkurentnost, budućim naraštajima ostavimo u nasleđe zemlju na kojoj će mladi ostajati uz mogućnost sigurnog zaposlenja,  plodouživanja i kvalitetnog života jer samo tako možemo osigurati razvoj društva za sve buduće generacije.