Biljna proizvodnja

Osnovna delatnost zadruge je ratarska proizvodnja koja se odvija na oko 3.000 ha obradive površine i njenu setvenu strukturu čine pšenica, kukuruz i suncokret.

Uz primenu najsavremenijih agrotehničkih mera i poštovanje optimalnih agrotehničkih rokova, kao i korišćenje najsavremenije mehanizacije ostvaruju se visoki prinosi, uprkos tome što je preovlađujući tip zemljišta ritska crnica.