Mrksicevi Salasi Facebook

Prvi sajam zemljoradničkog zadrugarstva

Prvi sajam zemljoradničkog zadrugarstva i mladih domaćina sela Srbije “Mladenci” u Zrenjaninu 22-24.03.2018.